הרב דוד הכהן עם חבר הכנסת הרב אריה דרעי שליט"א

עם אריה דרעי (1)

עם אריה דרעי (2)