עצרת השבעה למורנו הרב שמעון הכהן זצ"ל

דברי הספד שנשאתי במלאת ימי השבעה להסתלקותו של אחי מורי הצדיק הרב שמעון הכהן זצ"ל

עצרת השבעה

עצרת מספד והתעוררות

תגיות: , , ,