מכירת חמץ מקוונת – ערב פסח ה'תשפ"ד

לשכת הרבנות גן יבנה

הסבר על מכירת חמץ

בס"ד

כידוע, תורתנו הקדושה אוסרת עלינו להחזיק ברשותנו בפסח חמץ שלנו ("בל יראה" ו"בל ימצא") ולכן עלינו למכור את כל החמץ שברשותנו לגוי קודם הפסח.

לא ניתן לאכול, להשתמש או למכור במהלך חג הפסח כל חמץ שנמכר לגוי.

חמץ שנשאר ברשותנו ולא נמכר לגוי קודם הפסח – אסור ליהנות ממנו לאחר הפסח.

קודם הפסח יש לאחסן במקום שמור וסגור (ארון, חדר וכדומה) כל חמץ שיישאר בימי הפסח ואת המקום יש לנעול למשך כל ימי חג הפסח.

פרטים רבים יש במכירת חמץ זו, ולכן רק רב מוסמך יכול לבצע מכירה זו.

הרב משמש כשליח עבורך כדי למכור את החמץ בערב הפסח, וגם כדי לרכוש אותו שוב בצאת החג.

טקס מכירת חמץ אצל הרב

ניתן למכור את החמץ דרכנו – לא יאוחר מיום ראשון, י"ג בניסן ה'תשפ"ד (21/04/2024) עד השעה 22:00

אנא מלאו את טופס ייפוי הכוח הבא ולחצו על "שליחה".
זכרו שיש לאחסן את החמץ המכור במקום סגור ומסומן עד לאחר חג הפסח.

שטר הרשאה למכירת חמץ

אנו החתו"מ נותנים בזה כוח ורשות לכבוד הרב דוד הכהן שליט"א למכור כל מיני חמץ ותערובות חמץ וחשש חמץ שלנו, הן הנמצא ברשותנו או הנמצא ביד אחרים או שיש לנו חלק וזכות בהם או שהם רק פיקדון ביד אחרים וכן אנו מייפים כוחו שישכיר לנכרי כל המקומות שהחמץ מונח שם; ואנחנו עושים אותו שליח למכור ולהשכיר הנ"ל, הן בעצמו והן על ידי שלוחו ושליח שלוחו עד מאה שלוחים.

ובזה אנו מגלים דעתנו שכל חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ השייך לנו – יימכר לנכרי בכל אופן שיהיה, הן מצד שליחות והן מצד זכייה, שזכין לו לאדם שלא בפניו; וכן ביד השליח למכור החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה לפי חוות דעתו, ויהיה ממכרו קיים ותהא ידו כידנו ועשייתו כעשייתנו ופיו כפינו.

ערב פסח דהאי שתא ה'תשפ"ד

המכירה הסתיימה. תודה לכל המשתתפים!