אזכרה למנוח שלמה בן חנה ז"ל

על רבי אלעזר בן רשב"י

נושא: