אחים אנחנו – פרשת ראה – הרב דוד הכהן שליט"א רב העיר גן יבנה

מה קורה איתנו אחים יקרים? להיכן אנו עוד רוצים להגיע עם הקיטוב, השנאה והמחלוקת ביננו?