איך ניתן לשנות גזירות – פרשת ויחי – הרב דוד הכהן מרא דאתרא גן יבנה

היום נגלה מתכון, סגולה שהתורה מלמדת אותנו בו כל אחד ואחד יכול להשתמש בה לשנות ולהחליף שעבוד וגזירות שיש עליו לשעבוד אחר, נוח וטוב יותר, כל אדם יכול לבחור לעצמו איזה סוג של טרדות הוא מעדיף, עם אלו דאגות להתמודד