אל תקפוץ מעבר ליכולות שלך – הרב דוד הכהן – ביצי זהב

אל תקפוץ מעבר ליכולות שלך – הרב דוד הכהן
מעשה באיכר עני שמצא קן של אווזה. האיכר הסתכל בתוך קן האווזה, ולהפתעתו הבחין בניצוץ זהב. הוא הרים את הקן כדי להסתכל עליו מקרוב, ובתחתיתו מצא ביצת זהב גדולה. האיכר היה מופתע מאוד מהמקרה, וחשב שמדובר בתעלול כלשהו. הוא החזיק את ביצת הזהב הגדולה בשתי ידיו וחזר לביתו