בברית המילה לנכדו של הרב דוד הכהן המוהל שליט"א

מזל טוב לרב יאיר אברג'ל ורעייתו תהילה הי"ו
תזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים אכי"ר