בסימן טוב בן בא לנו… ברכת מזל טוב לאור וימית פרץ הי"ו – המוהל הרב דוד הכהן

תזכו לגדלו לתורה למצוות לחופה ולמעשים טובים אמן