ברכת המרא דאתרא הרב דוד הכהן שליט"א בכינוס המושב הראשון של המועצה המקומית

ברכת המרא דאתרא הרב דוד הכהן שליט"א לראש המועצה הנבחר וסגניו ולחברי המועצה המקומית הנבחרת בגן יבנה בישיבתה הראשונה
"ויהי נועם ה' עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו"….