ברכת הרב דוד הכהן שליט"א בטקס קבלת חומש בראשית לתלמידי כיתה ב' בי"ס מנור במתנ"ס גן יבנה