ברכת מזל טוב לחננאל כהן ורעייתו בהכניסם את בנם אליה בבריתו של אברהם אבינו ע"ה.

המוהל הרב דוד הכהן שליט"א
0509223260