האינסטינקט הטבעי

כשם שקיים חולי הגוף – כן קיים חולי הנפש; וכשם שחובה על אדם חולה לבקר אצל הרופא ולהישמע לו – כן חובתנו להאזין ולהקשיב בקול רופא הנפש. ומרשם של רופאי הנפש בימינו, הם דברי התוכחה המוסר וההגות.

נושא: