,

האסון במירון: מחשבה יוצרת מציאות (לפרשיות בהר בחוקותי)

בחיים נתקלים אנו לא אחת במקרים בלתי מובנים ובלתי נתפסים ואין אנו מבינים את דרך ההנהגה. נסתרות הן דרכי השם. באותם זמנים עלינו פשוט לשתוק! זוהי אמונה

נושא: ,

תגיות: ,