המבול בדורנו – פרשת נח – הרב דוד הכהן

האדם בחטאו מתקלקל הוא בעצמו, ומקלקל את העולם עמו, ואז החטא מתרבה ומתקלקל ומשפיע גם על היושבים איתו.
אך עלינו לזכור כי המבול לא היה רק בימי נח, המבול חי וקיים גם היום. לכל אדם יש מבול משלו. מבול בפרנסה, מבול בשלום בית, בבריאות, בחינוך הילדים, מבול של התבוללות. הים סוער סביבנו בלא מנוח
מדוע זה כך, מה הגורם למבול זה?