המוהל הרב דוד הכהן רב העיר גן יבנה

ברכת מזל טוב ליניב ורעייתו תזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים אמן
הרב דוד הכהן מוהל אומן ותיק ובעל נסיון רב למעלה מארבעים שנה בן פורת יוסף
ברכת ישר כח ויבורכו ידיו אמן
050-922-3260