המוהל הרב דוד הכהן שליט"א רב העיר גן יבנה

מזל טוב לקארין וצחי בוקרה, תזכו לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים אמן
הרב דוד הכהן מוהל אומן ותיק ובעל נסיון רב למעלה מארבעים שנה בן פורת יוסף
ברכת ישר כח ויבורכו ידיו אמן
050-922-3260