המסר מחג הסוכות

שיחה לשבת וחול המועד סוכות תשפ"ב: לא רק בזמנים של תפילה ולימוד תורה להיות מחובר לקב"ה, אלא בכל פעולה ופעולה שאדם עושה, גם הפשוטה והשגרתית כמו אכילה או שינה או סתם שיחת חולין - הכל יהיה לשם שמיים, ונמצא שהוא יודע את השם יתברך בכל הדרכים!

נושא: