הסתכלות נכונה לחיים – פרשת ויגש – הרב דוד הכהן מרא דאתרא גן יבנה

ואם ניקח את הדברים האלה לעצמנו נראה שבעצם כל אחד מאתנו נגוע בחוסר יציבות באמונה הפשוטה בהקדוש ברוך הוא, וכי על כל קושי ואפילו קל שפוקד אותנו כבר אנחנו שואלים ומתרעמים: למה זה מגיע לי! למה לא עומדים לי זכויותיי! למה לימוד התורה שלי לא מגן עליי! איפה הקדוש ברוך הוא! [חס ושלום], ועל זה התורה מלמדת אותנו ואומרת, הנה תלמד מיוסף הצדיק שהיו לו הרבה הרבה יותר קשיים וניסיונות ממך ואף על פי כן עמד בכל הנסיונות הכי קשים והכי מכשילים!!