הרב דוד הכהן – אזכרה יעקב ניסן ז"ל – rabbi david hacohen

אזכרה שלשים ליעקב ניסן ז"ל
למה צריך תרי"ג מצוות