הרב דוד הכהן – האדם נזר הבריאה – rabbi david hacohen

הנפש, הרוח והנשמה שבאדם. ביאתם והסתלקותם מהעולם.

מרתק ביותר – חובה לצפות ולהיוודע אל האמת.