הרב דוד הכהן המוהל שליט"א

כ"ק הצדיק רבי חיים פינטו שליט"א רב העיר אשדוד הסנדק