הרב דוד הכהן המוהל שלנו

ברכת מזל טוב לבבית ליעקב ורעייתו תזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים אכי"ר הרב דוד הכהן המוהל שלנו 0509223260