הרב דוד הכהן הרצאה בנושא ביטחון בה'

מרגש מענין שווה לראות