הרב דוד הכהן – ז' באדר – rabbi david hacohen

עשור לרבי פנחס אבוחצירא זצ"ל
ז' באדר תשע"ו