הרב דוד הכהן – משפטים עבד עברי – RABBI DAVID HCHEN

עבד עברי….