הרב דוד הכהן – עצרת השבעה למורנו עט"ר הרה"צ שמעון הכהן זצוק"ל

דברי הספד מפי הרה"ג דוד הכהן שליט"א
במלאת שבעה להסתלקותו של הצדיק הרה"ג שמעון הכהן זצוק"ל