הרב דוד הכהן – עשרה דברים – rabbi david hacohen

עשרה דברים נבראו ערב שבת בין השמשות פי הארץ, הבאר והאתון…..

מרתק ביותר!