הרב דוד הכהן – פרשת בחוקותי אודיו – rabbi david hacohen

מדוע מתעלמת התורה ממתן שכר ועונש בעולם הבא, גן עדן גיהינום?