הרב דוד הכהן – פרשת בחוקותי – rabbu david hacohen

אזכרה יב' חודש לגב' עישה כהן בת שמחה פרשת בחוקותי