הרב דוד הכהן – פרשת האזינו תשע"ו – rabbi david hacohen

ושן בהמות אשלח בם – לכוון את התדר

עובדי כוכבים שנושכים בשיניהם כחיות השדה