הרב דוד הכהן – פרשת האזינו תשפ"ב – rabbi david hacohen

ושן בהמות אשלח בם
עובדי כוכבים שנושכים בשיניהם כחיות השדה
משלי שלמה