הרב דוד הכהן = פרשת יתרו – rabbi david hacohen

שלשים לרב דוד עשור זצ"ל