הרב דוד הכהן – פרשת שמות – ממתק לשבת – פרשת בא – rabbi david hacohen

טיל החץ
תקופת הילדות קובעת את מסלול החיים