הרב דוד הכהן – שבעה לגב' איטו בת סעדה תשעה – rabbi david hacohen

ניסים לא משפיעים ולא משנים את האדם

מרתק ביותר!!