הרב דוד הכהן – שבת ארץ ישראל ותורת ישראל – rabbi david hacohen

שבת ארץ ישראל ותורת ישראל

ונתתי אותה לכם מורשה
מורשה קהילת יעקב