הרב דוד הכהן שליט"א מרא דאתרא גן יבנה בברכת כהנים

הרב דוד הכהן שליט"א מרא דאתרא גן יבנה מברך את מר יגאל פדלון בברכת כהנים ביום הולדתו