הרב דוד הכהן – תכלית האדם – rabbi david hacohen

תכלית האדם
מעשה בתלמידו של רבי שמעון בר יוחאי