הרב דניאל כהן פרשת וישב – הכח לטוב

אדם יכול לעשות מעשה נעלה ומשובח, וכוונתו כולה לטובה, אלא שבדבר קטן הוא מאבד את כל המעשה.