הרה"ג דוד הכהן שליט"א בדברי תורה וברכה בסיום מסכת מגילה

סעודת מצוה בסיום מסכת מגילה שנערכה ע"י הרב אוריאל כהן הי"ו בהשתתפות אברכי הכולל הי"ו
הרב אוריאל סיים את מסכת מגילה בהשתתפות אברכי הכולל הרה"ג דוד הכהן נשא דברי תורה וחיזוק לרגל המעמד