הרהג דוד הכהן שליטא בהדלקת נרות חנוכה ביום השמיני

הדלקת נרות חנוכה על ידי הרה"ג דוד הכהן שליט"א בבית המדרש "תהילה לדוד" גו יבנה