הרה"ג דוד הכהן שליט"א בקריאת קודש לקמחא דפסחא תש"פ

קריאת קודש לעזרה למשפחות נזקקות יתומים ואלמנות לקראת חג הפסח התש"פ