השלט בידנו – הרב דוד הכהן – מרא דאתרא גן יבנה

נזכור: כי כל מראות הזוועה. כל המוות והשכול, האלמנות והיתמות כל הייסורים והסבל הנורא, הפיגועים השונים והדם, הכוויות והקטיעות, שחווינו במשך השנה, הכל הכל, עד לכאב הראש הזעיר, עד לאכזבות הקטנות הכל נקבע ביום אחד, בראש השנה שעבר!
ומה מצפה לנו לשנה הבאה! נתפלל ונקווה שאך טוב וחסד ירדפונו, שתהיה שנה של אושר, אורה וברכה. אך זאת עלינו לדעת ולזכור כי כל מה שלא יהיה יקבע בראש השנה. ומה שיקבע בראש השנה, תלוי אך ורק בנו!