ופרוש עלינו סוכת שלום – הרב דוד הכהן

ופרוש עלינו סוכת שלום
מלבד מצוות הסוכה נצטווינו ליטול ארבעת המינים, וידועה השאלה המפורסמת מדוע ועל פי מה נקבעו ארבעת המינים הללו דווקא לקיים בהם מצות נטילת לולב בחג הסוכות?