חוקים צריך לקיים – חוקת – הרב דוד הכהן

תלמידו של הרבי מקוצק בא לפני רבו ואמר לו רבי, אני רוצה לעבוד את האלוקים אבל קשה לי, אני לא מבין את ההנהגה שלו?
אמר לו הרבי מקוצק: לעבוד אלוקים שדרכו ברורה איזו עבודה זו? עבודת ה' מתחילה דוקא במקומות שאתה לא מבין. כי אם אתה מבין מה שייך עבודת ה'?
עיקר עבודת האדם שיידע שהוא לא יודע