חנוכה האינקויזיציה והשלשלת – הרב דוד הכהן

מהי ומי היא האינקוויזיציה?
האינקוויזיציה היא מוסדות חקירה מיוחדים שהקימה הכנסייה הרומית-קתולית בזמנים שונים, כדי לחקור ולשפוט אנשים שנחשדו שהחזיקו אמונות, שלדעת הכנסייה, היו כוזבות או מסוכנות. בתי-הדין שכינויים "אינקוויזיציה" הוקמו בארצות נוצריות שונות והמפורסמים בהם היו האינקוויזיציה של ימי-הביניים, האינקוויזיציה הספרדית והאינקוויזיציה הרומית.