חנוכה – נס חנוכה

מדוע חוגגים דווקא את חג החנוכה?

נושא: