חרבות ברזל – איך קרה שהחמאס פשט על עוטף עזה – הרב דוד הכהן מרא דאתרא גן יבנה

"עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע"!
עם כל הצרות והייסורים, הגלויות והמכאובים שעברו עלינו מאז התהוותנו כעם, הרי שעם ישראל חי וקיים! עם ישראל הוא עם נצחי, עם ישראל הוא עם שחי למעלה מהטבע! עם ישראל חי תמיד, בד בבד עם הצרות למעלה מדרך הטבע. חז"ל אומרים כי ששה דברים, נבראו קודם בריאת העולם שניים מהם הם תורה ותשובה (יעויין פסחים נ"ר). כיצד ניתן להבין את המושג הזה "נבראו קודם בריאת העולם"?