חרבות ברזל ב' – המלחמה בדרום ובצפון – הרב דוד הכהן מרא דאתרא גן יבנה

אנחנו תמהים ושואלים אנחנו העם הנבחר, עם סגולה, בנים אתם לה' אלוקיכם, על מה עשה ה' לנו כך? כלום הקב"ה מאוס מאס בנו חלילה? קצוף קצף עלינו עד מאוד? עזב אותנו? לא משגיח עוד עלינו? לא מסתכל עלינו? לא סופר אותנו?