טקס פדיון הבן עם המוהל הרב דוד הכהן שליט"א

פדיון הבן היא מצוות עשה מהתורה המחייבת כל אב מישראל לפדות את בנו הבכור מחזקת הכהן.
הפדיון הוא אחת מעשרים וארבע מתנות כהונה שבהן זכו אהרן ובניו הכהנים. התינוק נפדה מהכהן על ידי תשלום חמישה סלעים, שהם חמישה מטבעות כסף טהור, או חפץ השווה לסכום זה.
הרב המוהל דוד הכהן – פל' 050-922-3260